BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

12 Mart 2023 tarih ve 32130 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun gereği; kesinleşmiş vergi borcu bulunan mükelleflerimizin 31.05.2023 tarihine kadar belediyemize müracaat ederek yapılandırma imkanlarından yararlanmaları önemle duyurulur.