ANBARLI MAHALLEMİZDE 113 ADA 139 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Beşikdüzü ilçesi Anbarlı Mahallesi 113 ada 139 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.04.2022-30.05.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz İlan Panosu ve ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmıştır.