AKKESE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

TUTANAK Beşikdüzü Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 11 sayılı kararıyla uygun görülerek Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarih ve 77 sayılı kararıyla onaylanan Akkese Mahallesi 157 ada 12-13-14-15-23 parsel nolu taşınmazlara yönelik Toptan Ticaret Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince 06.06.2024-08.07.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır