MERKEZ 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 4. ASKI

TUTANAK Beşikdüzü Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih ve 21 sayılı kararıyla uygun görülerek Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarih ve 518 sayılı kararıyla onaylanan Vardallı, Beşikdağ, Cumhuriyet, Fatih ve Nefsişarlı Mahalleleri1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna 3. Askı süresinde yapılan itirazlar Beşikdüzü Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih ve 29, 30, 31,………63 sayılı kararları ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2024 tarih ve 213 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup yeniden düzenlenen kısımlar 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince 24.05.2024-24.06.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır