ÇEŞMEÖNÜ ADACIK 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 4. ASKI

TUTANAK Beşikdüzü Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih ve 22 sayılı kararıyla uygun görülerek Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarih ve 519 sayılı kararıyla onaylanan Beşikdüzü İlçesi Çeşmeönü ve Adacık Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna yönelik 3. Askı süresinde yapılan itirazlar Beşikdüzü Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih ve 65,66,67,………..79 sayılı kararları ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2024 tarih ve 212 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup yeniden düzenlenen kısımlar 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince 24.05.2024-24.06.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.