Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

Temmuz 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

 BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih       : 02.07.2014
Birleşim  : 1
Oturum   : 1
Sayı          : 36

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.06.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Beşikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda ;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bendi hükümlerince; Belediyemiz Müdürlüklerinin ortak nitelikli yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Başkanlık ve ilgili Bakanlıkların genelge, bildiri ve prensip kararları, talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevleri, Belediye mevzuatı, diğer mevzuatlar ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getirme amacıyla; Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 5 bölüm ve 19 maddeden ibaret olan Beşikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  madde, madde görüşülerek kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde yayınlanarak yürürlüğe konulmasına Belediye meclisinin 02.07.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim,birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Mustafa ÇANAKÇI                      Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                               Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı V.                     Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih       : 02.07.2014
Birleşim  : 1
Oturum   : 1
Sayı        : 37

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.06.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Beşikdüzü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda ;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bendi hükümlerince; Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve nakledilmesi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanması, çöp konteynerlerinin ve diğer çöp toplama malzemelerinin her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak üzere tüm temizlik hizmetlerinin yürütülmesine  yanıt vermek amacıyla; Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 4 bölüm ve 16 maddeden ibaret olan Beşikdüzü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  madde, madde görüşülerek kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde yayınlanarak yürürlüğe konulmasına Belediye meclisinin 02.07.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Mustafa ÇANAKÇI                      Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                               Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı V.                     Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Tarih        : 02.07.2014
Birleşim  : 1
Oturum   : 1
Sayı          : 38

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.06.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Beşikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda ;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bendi hükümlerince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Bürosunca tasdik edilen projelere göre yapıların denetimi; Yönetmelik gereği su basman, kat ve çatı vizelerinin verilmesi; inşaatı tamamlanan yapılara ilgilisinin müracaatı üzerine belgelerin temini ve harçların tahsiline müteakip yapı kullanma izni verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine yanıt vermek amacıyla, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 3 bölüm ve 14 maddeden ibaret olan Beşikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  madde, madde görüşülerek kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde yayınlanarak yürürlüğe konulmasına Belediye meclisinin 02.07.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

Mustafa ÇANAKÇI                     Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı V.                   Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih       : 02.07.2014
Birleşim  : 1
Oturum   : 1
Sayı        : 39

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.06.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Beşikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda ;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bendi hükümlerince; Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üretmek, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine yanıt vermek amacıyla, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 5 bölüm ve 18 maddeden ibaret olan Beşikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  madde, madde görüşülerek kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde yayınlanarak yürürlüğe konulmasına Belediye meclisinin 02.07.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

Mustafa ÇANAKÇI                      Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı V.                    Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih       : 02.07.2014
Birleşim  : 1
Oturum   : 1
Sayı          : 40

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.06.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Beşikdüzü Belediyesi Park Bahçeler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda ;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bendi hükümlerince; Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için prensipleri, uygulama esaslarını tespit etmek, programlar hazırlamak, uygulamasını sağlamak.

Park Bahçe hizmetleri ile belediye sınırları içerisindeki kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görümünü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak için projeler geliştirmek, planlama yapmak, bakımı ve korunmasını sağlamak. Bu amaçla; yeşil alan miktarını arttırmak, park, bahçe, çocuk bahçesi, mesire alanı, spor sahaları, yaya bölgeleri ve diğer yeşil alanların tesis edileceği yerleri belirlemek ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine yanıt vermek amacıyla Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 5 bölüm ve 16 maddeden ibaret olan Beşikdüzü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  madde, madde görüşülerek kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde yayınlanarak yürürlüğe konulmasına Belediye meclisinin 02.07.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Mustafa ÇANAKÇI                      Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı V.                    Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

 

T.C BEŞİKDÜZÜ (TRABZON) BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 02.07.2014

No:41

Konu: 6 adet kamyon, 1 adet iş makinası alımı ve 1 adet konkasör tesisi kurulması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılması.

6 adet kamyon, 1 adet iş makinası alımı ve 1 adet konkasör tesisi kurulması işinde

kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000.-(üçmilyon) TL kredi kullanılmasına. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye. Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Mustafa ÇANAKÇI                      Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı V.                    Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60