Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

Şubat 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.02.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 9

 

Başkanlık Makamından havaleli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli yazı Belediye Meclisinde okundu

Yapılan görüşme sonunda;

27.12.2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinin (B) aylık maktu fazla çalışma ücreti başlıklı 2.nci maddesinde Belediyeler ile Bunlara Bağlı  Müstakil Bütçeli Kamu Tüzel Kişiliğine haiz kuruluşlarda (İktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen süreleri ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücreti nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221,00TL olarak belirlenmiştir.

Belediyemizin 2013 yılı nüfusu 21.826 olarak gerçekleşmiştir. Kurumumuzda fiilen çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2014 Mali yılı içerisinde (01.01.2014-31.12.2014) tarihleri arasında ödenecek fazla çalışma ücretinin (Destek Hizmetleri yürüten personel hariç) nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için belirlenen 221,00TL. olarak tespitine, Belediye meclisinin 03.02.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oybirliği ile karar verildi.

 

Ramis UZUN                          Hasan GÖREN                             Mustafa ÖNCÜ

Meclis Başkanı                        Katip Ü ye                                    Katip Üye

Belediye Başkanı                    Meclis Üyesi                                 Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.02.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 10

 

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 03.02.2014 tarihli yazı ve ekleri  Belediye meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 04.11.2013 tarih ve 787 sayılı yazısı Belediyemiz Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş,  Komisyonca 27.11.2013 tarih ve 26 sayılı kararı ile talep edilen trafo yeri amaçlı imar tadilatı teklifinin, Kurum yetkilisinin teknik olarak bilgi vermesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiş ve anılan rapor Belediyemiz meclisinin 06.12.2013 tarih ve 70 sayılı kararı ile  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kurum yetkilisinin teknik olarak bilgi vermesinden sonra İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan 03.02.2014 tarih ve 1 sayılı  karar  meclisimize havale edilmiştir.

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 03.02.2014 tarih ve 1 sayılı kararında Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 04.11.2013 tarih ve 787 sayılı yazısında İl Müdürlüğü’nce yapımı düşünülen bina trafosu yerleri ile ilgili hazırlanan altı adet (TR) Cumhuriyet Mahallesi Ada: 271 Parsel:2, Ada:344 Parsel:1-Adacık Mahallesi Parsel:265, Fatih Mahallesi Ada:115 Parsel:1, Ada:182 Parsel:19 ve Dolgu Alanı Bölge Trafik Binası kuzeyi) plan değişikliği talebi uygun görülmüştür.

Teklif edilen İmar Plan Değişiklikleri; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilerek 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre ONANMASI’na  gereği için kararın   İmar  ve  Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                        Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60