Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

Nisan 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim         : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 14

5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince; İlk iki yıl için  görev yapmak üzere bir  adet Meclis birinci başkan vekili, bir adet Meclis ikinci başkan vekili  seçimi yapılması hususu müzakere edilmiş;

Belediye meclis üyesi Mustafa ÇANAKÇI’nın teklifi ile Meclis Birinci Başkan vekilliğine Cengiz DEMİR, Meclis İkinci Başkan vekilliğine Mustafa KABUL aday gösterilmiştir.

Yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde;

Meclis birinci başkan vekilliği için Cengiz DEMİR 16 Oy, Meclis ikinci başkan vekilliği için Mustafa KABUL 16 almışlardır. Cengiz DEMİR 16 Oy alarak Meclis birinci başkan vekilliğine, Mustafa KABUL 16 Oy alarak meclis ikinci başkan vekilliğine  Belediye meclisinin 10.04.2014 Tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile  seçilmişlerdir.

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Murat GÜLER                             Harun ÇETİNKAYA
Meclis Başkanı                             Katip Üye (Geçici)                  Katip Üye (Geçici)
Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih                : 10.04.2014
Birleşim         : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 15

5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince; İlk iki yıl için görev yapmak üzere ,  ikisi yedek dört adet katip üye seçimi yapılması hususu müzakere edilmiş;

Belediye meclis üyesi Cengiz DEMİR’in teklifi ile Meclis katibi asıl üyeliklerine Olgun AYAR ve Ali KALAYCI, yedek üyeliklerine Harun ÇETİNKAYA ve Murat GÜLER aday gösterilmiştir.

Yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde;

Meclis katibi asıl üyeliği için Olgun AYAR 16 oy, Ali KALAYCI 16 Oy, yedek üyeliği için Harun ÇETİNKAYA 16, Murat GÜLER 16 Oy almışlardır. Olgun AYAR 16 Oy, Ali KALAYCI 16 Oy alarak meclis katibi asıl üyeliğine, Harun ÇETİNKAYA 16 oy ve   Murat GÜLER 16 Oy alarak Meclis Katibi yedek üyeliklerine Belediye meclisinin 10.04.2014 Tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile  seçilmişlerdir.

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Murat GÜLER                             Harun ÇETİNKAYA
Meclis Başkanı                              Katip Üye (Geçici)                   Katip Üye (Geçici)
Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim        : 1
Oturum         : 1
Sayı                 : 16

5393 Sayılı Belediye Yasasının 33.maddesinin (b) fıkrası, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, Belediye encümeninde bir yıl için görev yapmak üzere, iki adet encümen üyeliği seçimi yapılması hususu müzakere edilmiş;

Belediye Meclis Üyesi Cengiz DEMİR’in teklifi ile encümen üyeliklerine Meclis Üyesi Orhan AL ve Fazlı ALGAN aday gösterilmiş, Harun ÇETİNKAYA kendisini aday göstermiştir.

Yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde;

Belediye encümen üyelikleri için Orhan AL 16 oy, Fazlı ALGAN 10 oy, Harun ÇETİNKAYA 6 oy almışlardır. Orhan AL 16 oy alarak oy birliği ile Fazlı ALGAN 10 oy alarak oy çokluğu ile Belediye meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim, birinci oturumunda encümen üyeliklerine seçilmiştir.

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih              : 10.04.2014
Birleşim        : 1
Oturum         : 1
Sayı                 : 17

5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.maddesi,Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince “İmar ve Bayındırlık ” Komisyonu üye seçimi hususu müzakere edilerek;

Meclis Başkanlığının teklifi ile komisyon üyesi sayısının beş üyeden oluşmasına, komisyonun görev süresinin bir yıl olmasına,

Belediye Meclisinde siyasi parti gruplarına göre üyelerin partilere göre dağılımı, üyelerin toplam üye sayısına oranlarına göre; AKP’ye 3 üyelik, CHP’ye 1 üyelik, MHP’ye 1 üyelik verilmesine,

Buna göre; AKP grubundan Cengiz DEMİR’in teklifi ile Murat GÜLER, Olgun AYAR, Mustafa ÇANAKÇI

CHP grubundan Mustafa KABUL’ün teklifi ile Lütfü YÜREK, MHP grubundan Ali KALAYCI’nın teklifi ile Harun ÇETİNKAYA aday gösterildiler.

Yapılan açık oylama neticesinde AKP’den Murat GÜLER, Olgun AYAR, Mustafa ÇANAKÇI, CHP’den Lütfü YÜREK, MHP’den Harun ÇETİNKAYA bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Belediye Meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim,birinci oturumunda oy birliği ile seçilmiştir.

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                               Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı                           Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim         : 1
Oturum          : 1
Sayı                   : 18

5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.maddesi,Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince “Plan ve Bütçe” Komisyonu üye seçimi hususu müzakere edilerek;

Meclis Başkanlığının teklifi ile komisyon üyesi sayısının beş üyeden oluşmasına, komisyonun görev süresinin bir yıl olmasına,

Belediye Meclisinde siyasi parti gruplarına göre üyelerin partilere göre dağılımı, üyelerin toplam üye sayısına oranlarına göre; AKP’ye 3 üyelik, CHP’ye 1 üyelik, MHP’ye 1 üyelik verilmesine,

Buna göre; AKP grubundan Cengiz DEMİR’in teklifi ile Mustafa ÇANAKÇI, Olgun AYAR, Murat GÜLER, CHP grubundan Ali Fikri CİNEL’in teklifi ile Mehmet BAYRAM,       MHP grubundan Harun ÇETİNKAYA’nın teklifi ile Ali KALAYCI aday gösterildiler.

Yapılan açık oylama neticesinde AKP’den Mustafa ÇANAKÇI, Olgun AYAR, Murat GÜLER, CHP’den Mehmet BAYRAM, MHP’den Ali KALAYCI bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna Belediye Meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim, birinci oturumunda oy birliği ile seçilmiştir.

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 19

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 07.04.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Yasasının 11. Ve Birlik Tüzüğünün 10 ve 13 maddeleri gereğince bir asıl ve bir yedek üye seçimi olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda;

Meclis Üyesi Cengiz DEMİR’in teklifi ile Mustafa ÇANAKÇI asıl üye olarak, Mustafa KALYONCU yedek üye olarak aday gösterildi.

Yapılan açık oylama neticesinde Mustafa ÇANAKÇI 16 oy alarak asıl üyeliğe, Mustafa KALYONCU 16 oy alarak yedek üyeliğe Belediye meclisinin 10.04.2014 Tarihli birinci birlemiş birinci oturumunda oy birliği ile seçilmiştir.

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                               Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı                           Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 10.04.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 20

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 07.04.2014 tarihli yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan Görüşme sonunda;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesine istinaden düzenlenen Belediyemizin bir yıllık (2013) faaliyet raporu uygun görüldüğünden Belediye meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim,birinci oturumunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Cengiz DEMİR                              Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Birinci Başkanı  V.        Katip Üye                                    Katip Üye
Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim         : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 21

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 07.04.2014 tarihli yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan Görüşme sonunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tüzel Kişiliği 30.03.2014 Tarihinde sona eren ve  İçişleri Bakanlığı’nın 11-12 Aralık 2013 tarihli seminer notlarına ilişkin Trabzon Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 19.12.2013 Tarih ve 72782984-010.06.02/12803 Sayılı yazılarına istinaden Yeşilköy Belediyesinin 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği düzenlenen bir yıllık (2013) faaliyet raporu uygun görüldüğünden Belediye meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim, birinci oturumunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Cengiz DEMİR                              Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Birinci Başkanı  V.        Katip Üye                                    Katip Üye
Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim        : 1
Oturum         : 1
Sayı                 : 22

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 07.04.2014 tarihli yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan Görüşme sonunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tüzel Kişiliği 30.03.2014 Tarihinde sona eren ve  İçişleri Bakanlığı’nın 11-12 Aralık 2013 tarihli seminer notlarına ilişkin Trabzon Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 19.12.2013 Tarih ve 72782984-010.06.02/12803 Sayılı yazılarına istinaden Oğuz Belediyesinin 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği düzenlenen bir yıllık (2013) faaliyet raporu uygun görüldüğünden Belediye meclisinin 10.04.2014 tarihli birinci birleşim, birinci oturumunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Cengiz DEMİR                              Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Birinci Başkanı  V.          Katip Üye                                    Katip Üye
Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 10.04.2014
Birleşim         : 1
Oturum         : 1
Sayı                 : 23

Başkanlık makamından havaleli Belediye Meclis Üyesi Fazlı ALGAN’ın talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun hükmü gereği Büyükşehir İlçe Belediyesi Statüsüne alınan Belediyemizin hizmet alanlarının bir hayli çoğalması, Belediyemize yeni eklenen mahallelerimizin yol  ihtiyaçlarının karşılanması, Tüzel Kişiliği sona eren Belediyelerden Belediyemize nakledilen iş makinelerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan bir adet Operatörün 5 Ay 29 gün çalıştırılmak üzere istihdam edilmesine, Personel giderlerinin Bütçe gelirlerine oranı %30’u aşması münasebetiyle 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden izin talep edilmesine gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Meclisinin 10.04.2014 Tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU               Olgun AYAR                               Ali KALAYCI

Meclis Başkanı                               Katip Üye                                    Katip Üye

Belediye Başkanı                           Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60

Beşikdüzü
  • T.C Cumhurbaşkanlığı
  • T.C Başbakanlık
  • Bimer | Başbakanlık İletişim
  • Trabzon Valiliği
  • Trabzon Belediyesi
  • Beşikdüzü Kaymakamlığı
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest