Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

Haziran 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Tarih               : 04.06.2014
Birleşim        : 1
Oturum         : 1
Sayı                 : 33

Başkanlık makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 25.04.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan İlçemiz Fatih Mahallesinde mevcut  dolgu sahası içerisinde kalan 29900-30000 Yatay, 30000-30100 Dikey Mevzii Koordinatlar arasında bulunan Hazineye ait taşınmaz üzerine konuşlu 162 m2 kapalı, 1653 açık olmak üzere toplamda 1810 m2 alanlı Tenis Kortu ve Sosyal Tesisinin kullanımına binaen her türlü tadilat, tamir, bakım, onarımları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması koşulu ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne TAHSİS edilmesine Belediye meclisinin 04.06.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Orhan BIÇAKÇIOĞLU                Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                               Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı                           Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 04.06.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 34

 

Başkanlık makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.05.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2014 Mali Yılına ilişkin Bütçesi ile verilen bir kısım ödenekler yılı içerisinde yapılan harcamalara kafi gelmediğinden; (A) Cetvelinde Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine, (B) Gelir cetvelinde bulunan ve yeni elde edilen gelir fazlalığının alınarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesinin 1 ve 2.fıkrası  gereğince ek ödenek olarak verilmesine, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Meclisinin 04.06.2014 Tarihli olağan toplantısının birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

A CETVELİ 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KUR.SIN FONK.SIN FİNANS TİPİ EKONOMİ SIN AÇIKLAMA TUTAR
46.61.08 39.01.1.1.000 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.000.000,00
TOPLAM 1.000.000,00

 

B CETVELİ 
GELİRİN EKO.SINIFLANDIRMASI GELİRİN ÇEŞİDİ TUTARI
04.04.02.01 KURUMLARDAN ALINAN BAĞ.VE YARD. 1.000.000,00
TOPLAM 1.000.000,00

 

Orhan BIÇAKÇIOĞLU                Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 04.06.2014
Birleşim          : 1
Oturum           : 1
Sayı                   : 35

Başkanlık makamından havaleli İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü ibareli 30.05.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

Belediyemiz müdürlüklerinin ortak nitelikli yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Başkanlık ve ilgili bakanlıkların genelge, bildiri ve prensip kararları, talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevleri , Belediye mevzuatı, diğer mevzuatlar ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek, Harcama birimleri ve müdürlüklerden gelen talepleri; 4734 Sayılı Kamu ihale kanununun her yıl güncellenen Limiti içerisinde piyasa araştırması yaptırarak 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22. maddesi gereğince doğrudan temin etmek, doğrudan temin limit üzerinde ise ihale yolu ile teminini sağlamak amacıyla;

Ek:4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğü, 1 Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü, II Sayılı Cetvel: Memur Boş             Kadro Değişikliği Cetveli kullanılarak Belediye Meclisinin 03.01.2008 Tarih ve 12 sayılı kararı ile oluşturulan G.İ.H. Sınıfında yer alan 1. Derece 1 Adet Su ve Kanalizasyon Müdürü Kadrosunun Kaldırılarak, G.İ.H 1 Adet 4. Derece Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosunun alınmasına;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinin 1. Fıkrası gereğince Belediye Meclisinin 04.06.2014 Tarihli birinci birleşim, birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Orhan BIÇAKÇIOĞLU                Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                              Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60

Beşikdüzü
  • T.C Cumhurbaşkanlığı
  • T.C Başbakanlık
  • Bimer | Başbakanlık İletişim
  • Trabzon Valiliği
  • Trabzon Belediyesi
  • Beşikdüzü Kaymakamlığı
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest