Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

3- İmar Uygulaması

İmar planı

3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması

Cumhuriyet ve Beşikdağ mahallelerinde 3194 Sayılı Yasanın 18. maddesi Hükümleri gereğince yapılan imar uygulamasına ilişkin düzenlenen Encümen Kararı, Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri, Belediyemiz ve Kaymakamlık ilan tahtası ile Beşikdağ ve Cumhuriyet mahalleleri muhtarlık bürolarında 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Beşikdüzü
  • T.C Cumhurbaşkanlığı
  • T.C Başbakanlık
  • Bimer | Başbakanlık İletişim
  • Trabzon Valiliği
  • Trabzon Belediyesi
  • Beşikdüzü Kaymakamlığı
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest