Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

Mayıs 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih               : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 24

Başkanlık Makamından havaleli 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

Madde 12013 Yılı Bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

01 PERSONEL GİDERİ 3.892.686,03
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERİ    648.352,74
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ 2.999.965,36
04 FAİZ GİDERİ    597.017,68
05 CARİ TRANSFERLER    94.545,09
06 SERMAYE GİDERLERİ    608.528,06
07 SERMAYE TRANSFERLERİ      16.175,48
     TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 8.857.270,44

 

Madde 2- 2013 Yılı Gelir Kesin hesabı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

01 VERGİ GELİRLERİ    1.038.890,10
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.457.084,56
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR    25.000,00
05 DİĞER GELİRLER 4.274.737,93
06 SERMAYE GELİRLERİ    6.989,00
     TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 7.802.701,59

 

Madde 3- 2013 Yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK                          0,00
2013 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ 9.600.000,00
AKTARMA YOLU İLE İLAVE EDİLEN ÖDENEK 1.511.000,00
AKTARMA YOLU İLE DÜŞÜLEN ÖDENEK 1.511.000,00
EK ÖDENEK 1.400.000,00              1.400.000,00
OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK               0,00
TOPLAM ÖDENEK 11.000,000,00
TOPLAM HARCAMA 8.857.270,44
İMHA EDİLEN ÖDENEK 2.142.729,56
2014 YILINA DEVREDİLEN ÖDENEK               0,00

 

Madde 3– Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.
Madde 4- 2013 yılından 2014 yılına devreden tahakkuk artığı 1.527.003,34TL dir.
2013 Yılı Bütçe Kesin hesabı uygun görülmüş ve  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Cengiz DEMİR                            Olgun AYAR                           Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                Katip Üye
Belediye Başkanı V.                     Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih               : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 25

Başkanlık Makamından havaleli 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Tüzel Kişiliği sona eren Yeşilköy Belediyesinin 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

Madde 12013 Yılı Bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

01 PERSONEL GİDERİ 399.929,89
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERİ    51.536,93
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ 194.929,74
04 FAİZ GİDERİ 2.327,17
05 CARİ TRANSFERLER    64.575,69
06 SERMAYE GİDERLERİ    0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ      0,00
     TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 713.299,42

 

Madde 2- 2013 Yılı Gelir Kesin hesabı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

01 VERGİ GELİRLERİ    10.880,48
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 51.906,99
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR    80.000,00
05 DİĞER GELİRLER 637.726,86
06 SERMAYE GELİRLERİ    0,00
     TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 780.514,33

 

Madde 3- 2013 Yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK                          0,00
2013 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ 1.370.000,00
AKTARMA YOLU İLE İLAVE EDİLEN ÖDENEK 120.000,00
AKTARMA YOLU İLE DÜŞÜLEN ÖDENEK 120.000,00
EK ÖDENEK 0,00              1.400.000,00
OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK               0,00
TOPLAM ÖDENEK 1.370.000,00
TOPLAM HARCAMA 713.299,42
İMHA EDİLEN ÖDENEK 656.700,58
2014 YILINA DEVREDİLEN ÖDENEK               0,00

Madde 3– Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.
Madde 4- 2013 yılından 2014 yılına devreden tahakkuk artığı 40.961,92TL dir.
2013 Yılı Bütçe Kesin hesabı uygun görülmüş ve  oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Cengiz DEMİR                            Olgun AYAR                           Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                           Katip Üye                                Katip Üye
Belediye Başkanı V.                 Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih               : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 26

Başkanlık Makamından havaleli 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Tüzel Kişiliği sona eren Oğuz  Belediyesinin 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve ekleri Belediye meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

Madde 12013 Yılı Bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

01 PERSONEL GİDERİ 473.955,38
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERİ    74.708,72
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ 264.042,96
04 FAİZ GİDERİ 487.934,36
05 CARİ TRANSFERLER    4.249.14
06 SERMAYE GİDERLERİ    25.546,33
07 SERMAYE TRANSFERLERİ      860,95
     TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 1.331.297,84

 

Madde 2- 2013 Yılı Gelir Kesin hesabı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

01 VERGİ GELİRLERİ    35.897,68
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 180.919,26
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR    218.693,96
05 DİĞER GELİRLER 494.292,93
06 SERMAYE GELİRLERİ    9.440,00
     TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 939.243,83

 

Madde 3- 2013 Yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK                          0,00
2013 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ 1.197.611,00
AKTARMA YOLU İLE İLAVE EDİLEN ÖDENEK 321.588,63
AKTARMA YOLU İLE DÜŞÜLEN ÖDENEK 321.588,63
EK ÖDENEK 133.707,88              1.400.000,00
OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK               0,00
TOPLAM ÖDENEK 1.331.298.88
TOPLAM HARCAMA 1.331.297,84
İMHA EDİLEN ÖDENEK 21,04
2014 YILINA DEVREDİLEN ÖDENEK               0,00

Madde 3– Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.
Madde 4- 2013 yılından 2014 yılına devreden tahakkuk artığı 1.048,39TL dir.
2013 Yılı Bütçe Kesin hesabı uygun görülmüş ve  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Cengiz  DEMİR                          Olgun AYAR                           Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                Katip Üye
Belediye Başkanı  V.                    Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                 : 27

Başkanlık Makamından havaleli 29.05.2014 tarihli yazı Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.”Hükmünce; Ağustos ayının tatil yapılması hususu Belediyemiz Meclisinin 06.05.2014 tarihli birinci birleşim,birinci oturumunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Cengiz DEMİR                            Olgun AYAR                           Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                           Katip Üye                                Katip Üye
Belediye Başkanı V.                 Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 06.05.2014
Birleşim         : 1
Oturum         : 1
Sayı                  : 28

Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.04.2014 tarihli yazı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

10.04.2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 5.maddesinin birinci fıkrasında “2010” ibaresi “2013” olarak değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri tasnif cetvelleri yeniden düzenlenmiş ,Belediyemiz nitelik itibariyle grup yükselme adımı ile C-6 Grubunda yer almıştır. Buna göre norm kadro standardımız yeniden düzenlenerek;

Unvan Kadro          Sınıfı                      Unvan                                          Derece            Adedi

10000                            G.İ.H              Belediye Başkan Yard.                               1                      2

4600                               G.İ.H             Yazı İşleri Müdürü                                       1                     1

11123                              G.İ.H             Mali Hizmetler Müdürü                              3                    1

11050                             G.İ.H             Fen İşleri Müdürü                                        1                     1

11080                             G.İ.H             İmar ve Şehircilik Müdürü                       1                     1

11190                              G.İ.H             Zabıta Müdürü                                               5                    1 ihdasına,

                                                                             

 

Unvan Kadro  Sınıfı              Unvan            Derece            Adedi

7950                G.İ.H              Şoför                     7                     1

6835                G.İ.H              Şef                          5                      2 ihdasına,

Unvan Kodu                     Unvanı                        Adedi

25700                                     Ustabaşı                             1

17840                                     Operatör                            5

22580                                     Şoför                                   4 İhdasına,

5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (l) fıkrası, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinin 1.fıkrasınca Belediye Meclisinin  06.05.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim, birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Cengiz DEMİR                             Olgun AYAR                              Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                            Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı  V.                 Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum           : 1
Sayı                   : 29

Başkanlık makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.04.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesinin 7.inci fıkrası hükmü gereği 14.04.2014 Tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa ÇANAKÇI’ya Belediye Başkanına ödenmekte olan ödeneğin 2/3’ü oranında brüt ödenek verilmesine, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Meclisinin 06.05.2014 Tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

Cengiz DEMİR                             Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye
Belediye Başkanı V.                   Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 30

Başkanlık makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 25.04.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan İlçemiz Fatih Mahallesinde mevcut Tapuda Ada:489, Parsel:1’de kayıtlı olup kısmen dolgu sahasında kalan 30100-30200 Yatay,29900-30000 Dikey Mevzii Koordinatlar arasında bulunan Hazineye ait taşınmaz üzerine konuşlu 1114 m2 kapalı alanlı Aziz Gözaçan Spor Salonunun kullanımına binaen her türlü tadilat, tamir, bakım, onarımları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, Belediyemizce düzenlenen etkinliklerle birlikte ayrıca Belediyemizin uygun gördüğü faaliyet ve etkinliklerin ücretsiz kullanımı koşulu ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (e) bendi gereğince “TAHSİS” edilmesine gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Cengiz DEMİR                             Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                            Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı V.                   Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum          : 1
Sayı                  : 31

Başkanlık makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 25.04.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan İlçemiz Fatih Mahallesinde mevcut  dolgu sahası içerisinde kalan 29900-30000 Yatay, 30000-30100 Dikey Mevzii Koordinatlar arasında bulunan Hazineye ait taşınmaz üzerine konuşlu 162 m2 kapalı, 1653 açık olmak üzere toplamda 1810 m2 alanlı Tenis Kortu ve Sosyal Tesisinin kullanımına binaen her türlü tadilat, tamir, bakım, onarımları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması koşulu ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne TAHSİS edilmesine dair talebin, daha sağlıklı bir karar alınabilmesi açısından etkin bir şekilde  müzakere edildikten sonra değerlendirilmesi için bir sonraki ay yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe bırakılmasına, Belediye meclisinin 06.05.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Cengiz DEMİR                             Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                             Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı V.                   Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih                : 06.05.2014
Birleşim          : 1
Oturum           : 1
Sayı                   : 32

Başkanlık makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.05.2014 Tarihli talep  yazısı ve ekleri Belediye Meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

Yapılan görüşme sonunda;

30.12.1993 tarih ve 21804 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine ilişkin 26.04.2006 Tarih ve 26150 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren genel tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ hükümlerine göre; inşa edilen binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, aranmasını gerektirecek sadece kullanım amacına yönelik olanlarda dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilavelerden alınacak otopark bedellerine esas Birim otopark bedelinin tespit edilmesine ilişkin İlçemiz dahilinde yedi mahallenin tebliğde belirtilen altı yerleşme bölgesi grupları göz önüne alınarak;

Mahallenin Adı Dahil Olduğu Grup Tarifedeki Bedele Oranı
Cumhuriyet 6 %50
Beşikdağ 6 %50
Nefsişarlı 6 %50
Vardallı 6 %50
Fatih 6 %50
Çeşmeönü 6 %50
Adacık 6 %50

şeklinde gruplandırılmasına,

TANIMLAR:

Birim Otopark Bedeli: Birim otoparkın arsa ve yapı payları toplamının, en fazla yüzde kırkı alınmak suretiyle, Belediye meclisi tarafından (a) bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınarak, Yönetmelikte ve bu Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Arsa Payı: Hiçbir şekilde birim otopark yapı payının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere, imar planında bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların, emlak vergisi kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin planda belirlenen emsal hesabına konu alana bölünerek, birim otopark alanı ile çarpılması sonucu tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Yapı Payı: Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Tarafından yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ’de yer alan otoparka ait birim fiyatlar esas alınarak hesaplanan bedeli ifade  eder şeklinde düzenlenmesine,

Birim otopark yapı payı 2014 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında Tebliğ’de yer alan yapı sınıflarından III.SINIF A Grubu yapılarda “Katlı garajlar”   adı altında yer alan  yapılar için belirlenen 550,00/m² olarak uygulanmasına,

Tebliğ hükümlerine yukarıda da tanımı yapılan birim otopark arsa payı hesaplaması yapılırken 2014 yılı için tespit edilen emlak değerlerinden birim otopark yapı payının yüzde yirmisini aşanlarda tespit edilen emlak değerinin yerine birim otopark yapı payının yüzde yirmisi hesaplanarak uygulanmasına,

Birim otopark Arsa Payı hesabında kullanılacak 2014 yılı için tespit edilen Emlak Bedelleri ve birim otopark bedelleri hesabının aşağıda gösterilen tablodaki şekliyle uygulanmasına,

 

2014 YENİ DEĞERLENDİREN M2 BİRİM DEĞERLERİ (TL)

1.BÖL 2.BÖL 3.BÖL 4.BÖL 5.BÖL 6.BÖL 7.BÖL 8.BÖL 9.BÖL 10.BOL. 11 BOL.
CUMHURİYET MAHALLESİ 161,00 136,50 112,00 96,00 72,00
BEŞİKDAĞ MAHALLESİ 57,00 45,00 34,00 32,00 27,00 23,00 22,00 20,00
NEFSİŞARLI MAHALLESİ 60,00 59,00 57,00 56,00 33,00 32,00 30,00 25,00 22,00 20,00
ÇEŞMEÖNÜ MAHALLESİ 96,00 70,00 48,00 23,00 22,00 20,00
VARDALLI MAHALLESİ 144,00 70,00 55,00 50,00 48,00 44,00 35,00 30,00 25,00 22,00 20,00
FATİH MAHALLESİ 161,00 136,50 96,50 72,00
ADACIK MAHALLESİ 96,00 55,00 50,00 49,00

 

2014 YILI İÇİN KULLANILACAK BİRİM OTOPARK BEDELLERİ (TL)

1.BÖL 2.BÖL 3.BÖL 4.BÖL 5.BÖL 6.BÖL 7.BÖL 8.BÖL 9.BÖL 10.BÖL 11 BL.
CUMHURİYET MAHALLESİ 2640.0 2640.0 2640.0 2584.0 2488.0
BEŞİKDAĞ MAHALLESİ 2428.0 2380.0 2336.0 2328.0 2308.0 2292.0 2288.0 2280.0
NEFSİŞARLI MAHALLESİ 2440.0 2436.0 2428.0 2424.0 2332.0 2328.0 2320.0 2300.0 2288.0 2280.0
ÇEŞMEÖNÜ MAHALLESİ 2584.0 2480.0 2392.0 2292.0 2288.0 2280.0
VARDALLI MAHALLESİ 2640.0 2480.0 2420.0 2400.0 2392.0 2396.0 2340.0 2320.0 2300.0 2288.0 22,80
FATİH MAHALLESİ 2640.0 2640.0 2586.0 2488.0
ADACIK MAHALLESİ 2584.0 2420.0 2400.0 2396.0

 

Tebliğ hükümleri doğrultusunda 2014 yılında uygulanacak Birim otopark Bedeli:B.O.B=(BOBAP+BOBYP)x040x050x20m²

B.O.B: Birim Otopark Bedeli, BOBAP: Birim Otopark Bedeli Arsa Payı, BOBYP: Birim Otopark Bedeli Yapı Payı, 0,4: Tebliğ’in 4.maddesi gereğince hesaplanan bedelin yüzde kırkını, 0,5: Tebliğ’in 4.maddesinin (a) bendi gereğince düzenlenen mahalle gruplarına göre hesaplanan bedelin yüzde ellisini, 20: Birim otopark için gerekli alanı ifade eder.

Otopark ücretinin alınması, hesaplanması ve ilgili diğer konularda Otopark Yönetmeliği Hükümleri ve ilgili hükümlerin uygulanmasına,

2014 Yılında uygulanmak üzere mahalle bazında gruplandırma, birim otopark bedeli hesaplama yöntem ve tablosunun yazıldığı ve hesaplandığı şekliyle kabulüne Gereği için Kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye meclisinin 06.05.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

Cengiz DEMİR                             Olgun AYAR                               Ali KALAYCI
Meclis Başkanı                            Katip Üye                                    Katip Üye
Belediye Başkanı V.                  Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60